COMUNA  BEICA DE JOS
- SCURTĂ PREZENTARE -

Istoric: Comuna Beica de Jos a fost atestată documentar în secolul XV, satul Beica de jos fiind menţionat pentru prima dată în anul 1453.

Localizare: Comuna este situată în partea de nord a judeţului Mureş, fiind străbătută de drumul judeţean Reghin - Sovata, în apropiere de municipiul Reghin. Distanţele faţă de principalele oraşe ale judeţului sunt: municipiul Tg.Mureş 40 km, municipiul Reghin 7 km. 

Relief: dealuri şi văi, comuna fiind traversată de Pârâul Beica şi Pârâul Chiheru.

Suprafaţă: Comuna Beica de Jos se întinde pe o suprafaţă de 4.569 ha teren, astfel: 154 ha în intravilanul comunei şi 4.417 ha în extravilanul acesteia. 

Vecinătăţi: Comuna se învecinează cu municipiul Reghin şi cu comunele: Petelea, Gurghiu, Chiheru de Jos, Hodoşa şi Gorneşti.

Sate aparţinătoare: Comuna Beica de Jos are în componenţă un număr de 6 sate:
1. Beica de Jos, localitatea de reşedintă a comunei;
2. Beica de Sus;
3. Căcuciu;
4. Nadăşa;
5. Sînmihaiu de Pădure;
6. Şerbeni.

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 2.243 locuitori. Structura etnică: români – 1.422 locuitori, maghiari - 270 locuitori, rromi - 551 locuitori. 

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură, creşterea animalelor (bovine, ovine, caprine), creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului. 

Instituţii publice: În comuna Beica de Jos funcţionează un număr de 6 şcoli generale şi 6 grădiniţe cu program normal.

Activităţi culturale: În comuna Beica de Jos, se organizează anual, de Sfântul Ilie, manifestarea “Fii Satului”.

Obiective turistice:    
-    Biserica de lemn din satul Beica de Jos – datată din anul 1700;
-    Rezervaţia de arbori seculari – Pădurea Mociar;
-    Muzeul – Biserica de lemn din satul Nadăşa.

Ultima actualizare
22.01.2020
Acasă >>
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro
LOCALITĂŢI ÎNFRĂŢITE CU COMUNA  BEICA DE JOS

    Înfrăţirea comunei Beica de Jos cu alte localităţi din lume reprezintă oportunitatea de a crea o platformă pragmatică, menită să încurajeze buna colaborare între comunităţi, să promoveze contacte prieteneşti  ... citeşte mai mult