ANUNŢURI


Publicaţii căsătorie

2019
Anunt_si_proces_vebal_de_afisare_PH_buget_local_2020  +   HCL Buget 2020
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 30.12.2019
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 19.12.2019
Anunt proiect de hotarare capela mortuara
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 28.10.2019
Anunt PH taxe si imposite locale si PH anulare creante fiscale restante
Anunt proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura pt inregistrarea evidenta si radierea vehiculelor pt acre exista obligativittaea inregistrarii de pe raza com BJ
Anunt convocare Consiliul Local in sedinta ordinara in data de 28.10.2019
    - Convocator sedinta ordinara in data de 28.10.2019
Rezultatul final examen de promovare in grad profesional - 15.10.2019
Proces verbal de afisare rezultat scris examen de promovare in grad profesional - 15.10.2019
Rezultatul selectiei dosarelor pentru examen de promovare in grad profesional - 30.09.2019
Regulamentprivind conferirea titlului de cetatean de onoare - 27.09.2019
Convocator sedinta Consiliul Local in data de 23.09.2019
Anunt examen de promovare in grad - 04.09.2019
Anunt proiect de hotarare - revizuire regulament de funtionare a Consiliului Local
Rezultat final concurs consilier -  30.07.2019
Rezultat proba interviu concurs consilier -  25.07.2019
Rezultat proba scrisa concurs consilier -  25.07.2019
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 30.07.2019
Rezultat selectie dosare concurs consilier -  11.07.2019
Anunt proiect de hotarare - cetatean de onoare
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 27.06.2019
Regulament taxa de salubrizare Mures - 24.06.2019
Deviz general PNDL OUG 114 
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 18.06.2019
Anunt concurs consilier - 14.06.2019
    - Bibliografie
    - Declaratie politie politica
    - Fisa postului
    - Formular de inscriere
Proces verbal rezultat selectia dosarelor - 28.05.2019
Anunt concurs sofer - 13.05.2019
    - Bibliografie
    - Conditii pentru ocuparea functiei
    - Fisa postului
    - Formular de inscriere
Proces verbal licitatie teren - 08.05.2019
Anunt proiect de hotarare taxa salubrizare + Hotarare taxa salubrizare
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 24.04.2019
Anunt inchiriere teren - 24.04.2019
    - Regulament
    - Caiet de sarcini
    - Contract
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 04.04.2019
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 28.03.2019
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 11.03.2019
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 28.02.2019
Anunt inchiriere prin atribuire directa pasuni - 01.03.2019
    - Formulare inchiriere pasuni
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 30.01.2019
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 07.01.2019
Proces verbal de atribuire - 04.01.2019
Proces verbal de verificare a eligibilitatii (preselectie) nr. 1 din 04.01.2019
Proces verbal sedinta licitatie - 04.01.2019

2018
Anunt colectiv - 21.12.2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 20.12.2018
Anunt licitatie inchiriere spatiu in data de 04.01.2018
    - Caiet de sarcini
    - Contract de inchiriere
    - Studiu de oportunitate
    - Regulament
Anunt colectiv - 07.12.2018
Anunt colectiv - 06.12.2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 28.11.2018
Anunt colectiv - 26.11.2018
Anunt colectiv - 16.11.2018
Anunt colectiv - 15.11.2018
Anunt proiect de hotarare - taxe si impozite 2019 - 12.11.2018
Anunt colectiv - 09.11.2018
Anunt colectiv - 06.11.2018
Raportul final al concursului
Rezultatul obtinut la proba interviu pentru concursul de sofer
Rezultatul obtinut la proba scrisa concurs  din data de 19 octombrie 2018 pentru functia de Sofer
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 09.10.2018
Studiu de oportunitate salubritate
    - Caiet de sarcini
    - Contract
    - Documentatie de atribuire
    - Regulament
Anunt colectiv nr 3713 din 28.09.2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 07.09.2018
Anunt colectiv nr 3339 din 03.09.2018
Anunt publicare legea 231 din 2018 - fondul funciar
Anunt colectiv nr 3220 din 22.08.2018
Anunt colectiv nr 3187 din 21.08.2018
Anunt colectiv nr 3182 din 21.08.2018
Anunt proiect de hotarare - rectificare buget 2018 - 23.07.2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de  02.07.2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de  12.06.2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de  29.05.2018
Anunt proiect de hotarare - rectificare buget 2018 - 17.05.2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 23.04.2018
Anunt proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2018
Anunt inchiriere pajisti prin atribuire directa - 24.04.2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 13.04.2018
Anunt revocare HCL 20 din 26.03.2018
Documente si formulare necesare procedurii de inchiriere pajisti - 05.04.2018
Anunt procedura de inchiriere terenuri in data de - 16.04.2018   +   Documentatia 
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 10.03.2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 16.02.2018
Anunt proiecte de hotarari inventare
Aviz PUG si RLU
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 25.01.2018
Anunt si proces verbal - Proiect de hotarare aprobare buget local 2018
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 08.01.2018

2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 14.12.2017
Anunt proiect de hotarare plan de actiune
Anunt si proces verbal - Proiect de hotarare retea scolara
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 16.11.2017
Anunt examen de promovare in grad - 13.11.2017
Anunt proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului
Anunt proiect de hotarare anulare creante fiscale restante - 30.10.2017
Anunt si proces verbal afisare proiect de hotarare - 26.10.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 23.10.2017
Anunt incadrare APM - proiect asfaltare strazi - 20.10.2017
Anunt suspendare concurs referent - 19.10.2017
Anunt concurs functii publice - 04.10.2017
    - Bibliografie
    - Declaratie politie politica
    - Dosar de concurs
    - Formular de inscriere la concurs
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 14.09.2017
Anunt eliberare proiecte de hotarari - 15.09.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 14.09.2017
Anunt colectiv titluri executorii - 11.08.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 28.07.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 03.07.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 29.05.2017
Principii CEDO - 24.04.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 27.04.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 23.03.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 10.03.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 28.02.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 10.02.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 26.01.2017
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 09.01.2017

2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 21.12.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 14.12.2016
Anunt de promovare in grad profesional si bibliografie - 29.11.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 21.11.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 11.10.2016
Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului -12.10.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 01.09.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 25.08.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 21.07.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 18.07.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 13.07.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 27.05.2016
Anunt proiect acord de mediu APM - 23.05.2016
Anunt program compartiment stare civila - 19.05.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 06.05.2016
Publicatie privind sectiile de votare - 06.05.2016
Raport final al concursului pentru post de sofer nr. 1391 - 27.04.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 05.04.2016
PAAR Beica de jos
Act aditional la contractul de delegare ADI - Martie 2016
  + Anexa 2 - dispozitii speciale apa - Martie 2016
  + Anexa 2 - dispozitii generale canal - Martie 2016
  + Desen - ADI  Aquainvest
  + Fisa de calcul servicii conexe
  + Sistem de colectare ape uzate
Regulamentul serviciului public de salubrizare 2016
    + Anexa A Infrastructura SMIDS 1
    + Anexa B Mijloace colectare si transport SMIDS 1
    + Anexa C Reglementari specifice SMIDS 1
    + Anexa D Plan evolutie taxe SMIDS 1
    + Anexa E Indicatori de performanta SMIDS 1
    + Anexa F Sanctiuni
Anunţ concurs sofer in data de 19 - 28.04.2016
  + Bibliografie concurs
  + Cerere de inscriere la concurs
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 09.03.2016
Brosura - Specii de plante indicatoare pentru pajistile cu valoare naturala ridicata
Brosura - Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajistilor
Circulara primarii consultare si postare documente PNDR
Ghid informativ MMC zone eligibile
Ghidul informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima PNDR 2014 - 2020
Anunt privind regulamentul serviciului public de salubrizare 2016 - 07.03.2016
    + Propunere de hotarare privind regulamentul serviciului public de salubrizare
    + Expunere de motive
    + Anexa A Infrastructura SMIDS 1
    + Anexa B Mijloace colectare si transport SMIDS 1
    + Anexa C Reglementari specifice SMIDS 1
    + Anexa D Plan evolutie taxe SMIDS 1
    + Anexa E Indicatori de performanta SMIDS 1
    + Anexa F Sanctiuni
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 01.02.2016
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 07.01.2016
Anunţ concurs funcţii publice in data de 29.02.2016
  + Anexa 4 - Formular înscriere concurs
  + Bibliografie concurs funcţie publică
  + Declaratie poliţie politică
  + Dosarul de concurs
Anunţ nr. 103 - reprogramare concurs functie publica - 11.01.2016
Anunţ concurs funcţii publice in data de 26.01.2016
  + Anexa 4 - Formular înscriere concurs
  + Bibliografie concurs funcţie publică
  + Declaratie poliţie politică
  + Dosarul de concurs

2015
Anunţ concurs funcţii publice - 28 Decembrie 2015
  + Anexa 4 - Formular înscriere concurs
  + Bibliografie concurs funcţie publică
  + Declaratie poliţie politică
  + Dosarul de concurs
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 22.12.2015
Anunţ concurs funcţii publice - 26 Decembrie 2015
  + Anexa 4 - Formular înscriere concurs
  + Bibliografie concurs funcţie publică
  + Declaratie poliţie politică
  + Dosarul de concurs
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 20.11.2015
Strategia de dezvoltare locală a comunei  Beica de jos
Anunţ şedinţă consultare PUG
   + Arhiva documente PUG - spre consultare
   + Chestionar pentru consultarea populatiei
Anunţ reprogramare concurs - 13.11.2015
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 30.10.2015
Declaratie pe propria raspundere pentru acord de  functionare
Cerere acord de functionare
Anunţ concurs funcţii publice - Noiembrie 2015
  + Anexa 4 - Formular înscriere concurs
  + Bibliografie concurs funcţie publică
  + Declaratie poliţie politică
  + Dosarul de concurs
Regulament autorizare - vizare autorizatii agenti economici
Anunţ reprogramare concurs functie publică - 15.09.2015
Anunţ concurs funcţie publică
  + Anexa 4 - Formular înscriere concurs
  + Bibliografie concurs funcţie publică
  + Declaratie poliţie politică
  + Dosarul de concurs
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 19.08.2015
Raport de activitate 2014 - Oprea Craciun
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 14.07.2015
Raport de activitate 2014 - Fabian Laszlo
Organigrama SVSU
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 08.06.2015
Contract de voluntariat
Anexa 1 dispozitii speciale apa - August 2014
Anexa 1 dispozitii speciale canal - August 2014
Act constitutiv - asociatia secretarilor Mures
Act aditional la contractul de delegare ADI - August 2014
Lista structurilor asociative înregistrate pentru avizarea atestatelor de producător conform Legii 145/2014 - 02.06.2015
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 23.04.2015
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 09.04.2015
Anunt colectiv nr. 1218 din 14.04.2015 - Titlu executoriu pt. debitorul Cioc Danut
Lista structurilor asociative înregistrate pentru avizarea atestatelor de producător conform Legii 145/2014
Plan de analiză şi acoperire a riscurilor
Fişă selecţie beneficiari - construcţie bai şi locunţe sociale
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 26.02.2015
Acord parteneriat FAER
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 09.02.2015
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 08.01.2015

2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 15.12.2014
Act constitutiv şi statut - GAL prietenia Mureş Harghita
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 24.10.2014
Anunţ colectiv  - Titlu executoriu şi somaţii - 13.10.2014
Anunţ licitatie închiriere spaţiu - 31.10.2014
            * Caiet de sarcini licitaţie închiriere spaţiu
            * Calendarul licitaţiei
            * Contract de închiriere spaţiu
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 03.10.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 26.09.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 15.09.2014
Regulament de organizare şi funcţionare - Poliţia Locală Beica - 31.08.2014
Planul de ordine şi siguranţă publică al comunei Beica - 31.08.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 18.08.2014
Anunţ examen de promovare în grad - 29.07.2014
Somaţie de plată nr. 18 - Grama Ioan - 22.07.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 23.07.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 04.07.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 14.05.2014
Anunţ licitatie închiriere teren -  08.04.2014
             * Documentaţie licitaţie - 08.04.2014
Anunţ licitatie închiriere pajişti - 14.03.2014
             * Documentaţie licitaţie - 14.03.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 25.03.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 27.02.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 23.01.2014
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 07.01.2014
 
2013
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 23.12.2013
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 11.12.2013
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 28.11.2013
Anunţ examen promovare în grad profesional - 24.10.2013
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 16.10.2013
Anunţ Studiu de oportunitate închiriere spaţiu în Caminul Cultural  - 16.10.2013
Anunţ Caiet de sarcini închiriere spaţiu in Căminul Cultural - 16.10.2013
Anunţ Contract de  închiriere spaţiu in Căminul Cultural - 16.10.2013 
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 29.08.2013
Somaţie de plată - Truta Simion - 22.08.2013
Somaţie de plată - Lingurar Virgil - 22.07.2013
Anunţ colectiv pentru comunicare prin publicitate - debitorul Bejan Maria - 05.07.2013
Anunţ colectiv pentru comunicare prin publicitate - debitorul Chirilă Angela - 27.06.2013
Anunţ colectiv pentru comunicare prin publicitate - debitorul Macarie Adrian
Anunţ colectiv pentru comunicare prin publicitate - debitorul Grama Ioan
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 26.07.2013
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 04.07.2013
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 03.06.2013
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 21.05.2013
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 04.04.2013
Convocator al şedinţei Consiliului Local din data de 28.03.2013
Anunţ licitaţie pentru închirierea a 546 hectare de păşune - 29.04.2013
                     - Documentaţie licitaţie de închiriere 546 hectare de păşune
Anunţ examen promovare în grad - 12.03.2013
Anunţ convocator - sedinţa Consiliului Local din data de 22.02.2013
Anunţ convocator - sedinţa Consiliului Local din data de 08.01.2013


Ultima actualizare
22.01.2020
Acasă >> Anunţuri  
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro