COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BEICA DE JOS


    
Ultima actualizare
22.01.2020
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BEICA DE JOS


1. Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism:
    a) Domnul Neagu Vasile-Ioan - Președinte
    b) Domnul Crișan Ioan - Secretar
    c) Domnul Fabian Laszlo - Membru
    d) Domnul Moldovan Ioan - Membru
    e) Domnul Iacob Nicolae - Membru

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport:
    a) Domnul Kiss Iosif - Președinte
    b) Domnul Urs Marcel-Nicolae - Secretar
    c) Domnul Tropotei Emanoil - Membru

3. Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu și turism:
    a) Domnul Kis Iosif - Președinte
    b) Domnul Sava Zaharie - Secretar
    c) Domnul Haba Zaharia - Membru

Numele şi prenumele
Crisan Ioan
Fabian Laszlo
Haba Zaharia
Iacob Nicolae
Kis Iosif
Kiss Iosif
Moldovan Ioan
Neagu Vasile Ioan
Sava Zaharie
Tropotei Emanoil
Urs Marcel Nicolae

Calitatea
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
PNL
UDMR
PSD
PSD
USMR
PNL
PSD
PSD
PNL
PSD
PARTIDA ROMILOR ,,PRO-EUROPA"
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro