TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2020
Hotărâri ale consiliului local 2019
Hotărâri ale consiliului local 2017 - 2018
Hotărâri ale consiliului local 2015 - 2016
Hotărâri ale consiliului local 2013 - 2014
Hotărâri ale consiliului local 2011 - 2012
Dispoziţii ale primarului 
Proiecte de hotărâri ale consiliului local
- Planul de analiza si acoperire a riscurilor : 2018
- Proiectul bugetului local pentru anul : 2017
- Plan de ocupare a funcţiilor publice : 2016 2015 2014
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
Şedinţe ale consiliului local
Rapoarte anuale privind transparenţa decizională
Raportul de inventariere - 31.12.2013

Raportul primarului privind starea economica 2018
Raportul primarului - situatie gestionare patrimoniu 2018
Raportul primarului privind starea economica 2017
Raportul primarului - situatie gestionare patrimoniu 2017

- Extindere retea de apa:
    - Deviz general
    - Indicatori tehnico economici
- Dispensar : 
    - indicatori tehnico economici
    - deviz general - total investitie
    - deviz general - cheltuieli eligibile
    - deviz general - cheltuileli neeligibile
Iluminat public - deviz general

Raportul primarului privind gestionarea patrimoniului - 2016
Raportul primarului privind starea economică a comunei - 2016
Raportul primarului privind gestionarea patrimoniului - 2015
Raportul primarului privind starea economică a comunei - 2015
Raportul primarului privind gestionarea patrimoniului - 2014
Raportul primarului privind starea economică a comunei - 2014
Raportul primarului privind gestionarea patrimoniului - 2013
Raportul primarului privind starea economică a comunei - 2013

Rapoarte de activitate al consilierilor locali
Raportul de activitate al primarului pe anul 2011
Raportul de activitate al viceprimarului pe anul 2018
Raportul de activitate al viceprimarului pe anul 2017

- Registrul datoriei publice
- Registrul garanţiilor locale 
- Programul de investiţii publice al comunei 

Regulament de organizare a comisiei locale de ordine publică - 04.07.2014
Regulament de organizare a serviciului public de salubrizare

Planul de actiuni si lucrari de interes local 2015
Planul de actiuni si lucrari de interes local 2014
Planul de actiuni si lucrari de interes local 2013
Planul de actiuni si lucrari de interes local 2012
Planul de actiuni si lucrari de interes local 2011

Sinteza indicatorilor financiari la 30.06.2012
Sinteza indicatorilor bugetari 2011 (1 )
Sinteza indicatorilor bugetari 2011

Situatia platilor restante la 30.06.2012
Situatia platilor restante la 30.06.2011
Situatia platilor restante la 31.03.2011

Ultima actualizare
14.11.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro