PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BEICA


Proiect de hotarare capela mortuara
Proiect de hotarare anulare creante fiscale restante 2019
Proiect de hotarare impozite si taxe locale
        - Niveluri propuse - impozite 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura pt inregistrarea evidenta si radierea vehiculelor pt acre exista obligativittaea inregistrarii de pe raza com BJ
Proiect de hotarare privind structura retelei scolare pentru anul 2020 2021 de pe raza com Beica de Jos
Proiect de hotarare - revizuire regulament de funtionare a Consiliului Local  + Regulamentul revizuit  
Proiect de hotarare -  cetatean de onoare
Proiect de hotarare - taxe si impozite 2019 - 12.11.2018
    - Raport de specialitate la proiect de hotarare - taxe si impozite 2019 - 12.11.2018
Proiect de hotarare - rectificare buget 2018
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului pe anul 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea listelor cu obiecte de inventar propuse pentru casare
Proiect de hotarare aprobare buget 2018
Proiect de hotarare plan de actiune
Proiect de hotarare retea scolara
Proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului
Proiect de hotarare anulare creante fiscale restante
Proiect de hotarare rectificare buget
Proiect de hotarare taxe si impozite locale  + Anexa 1
Proiect de hotarare alegere presedinte de sedinta
Anunt eliberare proiecte de hotarari - 15.09.2017
Proiect de hotarare constructie cabinet medical uman
    - Tema de proiectare dispensar
    - Nota conceptuala dispensar
Proiect de hotarare plan de ocupare functii publice
Anunt proces verbal afisare proiecte de hotarari - 12.09.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public Operativitate in interventie pentru siguranta comunitatii - 11.09.2017
Proiect de hotarare rectificare de buget pe anul 2017 - 11.09.2017
Ultima actualizare
22.01.2020
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro