Începând cu data de 1 noiembrie 2021 se pot depune dosare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2021-2022, la sediul Primăriei Comunei Beica de Jos- Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară.

Conform legii, suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzire. Aceasta înseamnă că puteți primi ambele ajutoare, dacă îndepliniți criteriile.

Cine se încadrează?

Familiile și persoanele singure cu venituri:

  • de până la 1386 lei/lunar/membru/familie;
  • de până la 2053 lei/lunar/persoană singură.

Care sunt actele necesare?

–      Cerere si declarație pe proprie răspundere – tip

–      C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani

–      Certificate naștere pentru copii sub 14 ani

–      Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț, etc.

–      Act proprietate / contract închiriere / comodat

–      Carte de identitate autoturism / motocicleta

–      Adeverință de venit (inclusiv valoarea tichetelor de masa), cupon pensie/șomaj / indemnizație

–      Adeverința de la instituția de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

–      Factură gaze/electricitate (luna anterioară)

–      Dosar cu șină.

Cum se acordă ajutorul financiar beneficiarului?

Prin scădea din factura care atestă contravaloarea consumului lunar de către furnizori.

Excepție face încălzirea locuinței cu lemne sau combustibili petrolieri, unde contravaloarea ajutorului se plătește titularului.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 

cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri se acordă pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. Acesta se acordă în funcție de venitul net lunar pe membru de familie/persoană singură procent între 10%-100%, din  valoarea de referință de 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică și 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri

Suplimentul pentru energie

se acordă pe tot parcursul anului și este în sumă fixă: 10 lei/lună pentru gaze naturale, 20 lei/lună pentru lemne și 30 lei/lună pentru energie electrică. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului va fi de 70 lei/lună.

Cererile se depuse  până la data de 20 noiembrie îndreptățesc solicitantul la acordarea ajutorului pentru încălzire pe toată perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Pentru cererile transmise după această dată, ajutorul se constituie pe lunile rămase până la încheierea sezonului rece.

Atenție! Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.