0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

Comuna Beica de Jos are în componenţă un număr de 6 sate:
1. Beica de Jos, localitatea de reşedintă a comunei
2. Beica de Sus
3. Căcuciu
4. Nadăşa
5. Sînmihaiu de Pădure
6. Şerbeni