0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

Denumirea unității adm.-teritoriale: Beica de Jos

Codul județului: 28    Denumirea județului: Mureş

Tipul unității administrativ-teritoriale: 14 – C

Codul SIRUTA al unității administrativ-teritoriale: 115708

Adresa:

Localitatea Beica de Jos, str. Principală nr. 215, cod poştal 547110

Telefon: 0265-719700; 0265-719612

Fax: 0265-719612

Email: beica@cjmures.ro