0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

FORMULARE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

FORMULARE FORMULARE  STARE CIVILĂ

– Înregistrarea naşterii
 
– Înregistrarea căsătoriei
– Schimbarea de nume
– Divorţul pe cale administrativă
– Transcrierea in registrele de stare civila a certificatelor sau extraselor de nastere eliberate de autoritatile straine cetatenilor romani
– Transcrierea in registrele de stare civila a certificatelor sau extraselor de casatorie eliberate de autoritatile straine cetatenilor romani  
– Transcrierea in registrele de stare civila a certificatelor sau extraselor de deces eliberate de autoritatile straine cetatenilor romani    

FORMULARE IMPOZITE ŞI TAXE

 

FORMULARE URBANISM

FORMULARE DIVERSE