0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

BUGET LOCAL 2024

BUGET LOCAL 2024
PLAN ACHIZIȚII 2024
PLAN ACHIZIȚII 2024 VERSIUNE 2

Buget local 2023

EXECUTIE BUGETARA FEBRUARIE 2023
EXECUTIE BUGETARA IANUARIE 2023
BUGET 2023
BILANT 31.12.2023

Buget local 2022

BILANT 31.12.2022
INDICATORI EXECUTIE BUGETARA 2022

Buget local 2019

Buget local 2017

Buget local 2015

Buget local 2014

Buget local 2012

Buget local 2011

Buget local 2010

Arhiva

Planul de analiza si acoperire a riscurilor : 2018
– Proiectul bugetului local pentru anul : 2017
– Plan de ocupare a funcţiilor publice : 2016 2015 2014
– Şedinţe publice:
        – Anunţ privind organizarea şedinţei publice
        – Minuta şedinţei publice
– Extindere retea de apa:
– Dispensar :
– Registrul datoriei publice
– Registrul garanţiilor locale
– Programul de investiţii publice al comunei