0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

Buget local 2019

Buget local 2017

Buget local 2015

Buget local 2014

Buget local 2012

Buget local 2011

Buget local 2010

Arhiva

Planul de analiza si acoperire a riscurilor : 2018
– Proiectul bugetului local pentru anul : 2017
– Plan de ocupare a funcţiilor publice : 2016 2015 2014
– Şedinţe publice:
        – Anunţ privind organizarea şedinţei publice
        – Minuta şedinţei publice
– Extindere retea de apa:
– Dispensar :
– Registrul datoriei publice
– Registrul garanţiilor locale
– Programul de investiţii publice al comunei