0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro
1. Proiectul AP1.13 „Sate Sănătoase” Apelul de proiecte Nr. 1 „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, program coordonat de Ministerul Sănătății și derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Beica, apel finanțat în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
Perioada de implementare: Noiembrie 2022 – Aprilie 2024 – 18 luni
Linkuri către pagina Web a proiectului:
Linkuri către pagina de Facebook a proiectului: