0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

COMPONENŢA NOMINALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BEICA DE JOS

Numele si prenumele Calitatea Apartenenţa politică
Crisan Ioan CONSILIER LOCAL PNL
Fabian Laszlo CONSILIER LOCAL UDMR
Haba Zaharia CONSILIER LOCAL PSD
Iacob Nicolae CONSILIER LOCAL PSD
Kis Iosif CONSILIER LOCAL USMR
Kiss Iosif CONSILIER LOCAL PNL
Moldovan Ioan CONSILIER LOCAL PSD
Neagu Vasile Ioan CONSILIER LOCAL PSD
Sava Zaharie CONSILIER LOCAL PNL
Tropotei Emanoil CONSILIER LOCAL PSD
Urs Marcel Nicolae CONSILIER LOCAL PARTIDA ROMILOR ,,PRO-EUROPA”

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BEICA DE JOS

1. Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism:
a) Domnul Neagu Vasile-Ioan – Președinte
b) Domnul Crișan Ioan – Secretar
c) Domnul Fabian Laszlo – Membru
d) Domnul Moldovan Ioan – Membru
e) Domnul Iacob Nicolae – Membru

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport:
a) Domnul Kiss Iosif – Președinte
b) Domnul Urs Marcel-Nicolae – Secretar
c) Domnul Tropotei Emanoil – Membru

3. Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu și turism:
a) Domnul Kis Iosif – Președinte
b) Domnul Sava Zaharie – Secretar
c) Domnul Haba Zaharia – Membru

Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei locale de ordina publica

Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local al comunei Beica – 2019