0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

Componența consiliului local:
1. Domnul Barabas Peter – Uniunea Democrată Maghiară din România
2. Domnul Borda Dorin – Partidul Social Democrat
3. Doamna Bucin Rodica Valeria – Partidul Social Democrat
4. Domnul Cioba Cătălin-Zaharie – Partidul Social Democrat
5. Domnul Crișan Ioan-Zaharie – Partidul Național Liberal
6. Domnul Fábián László – Partidul Social Democrat
7. Domnul Moldovan Ioan – Partidul Social Democrat
8. Domnul Oprea Crăciun – Partidul Social Democrat
9. Domnul Salcă Ilie – Partidul Social Democrat
10. Domnul Tropotei Florin – Partidul Național Liberal
11. Grama Maria – Partidul Social Democrat

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Beica de Jos, județul Mureș, au următoarea componență:

(1) Comisia I – Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, fonduri europene, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism:
1) Fábián László
2) Grama Maria
3) Bucin Rodica Valeria
4) Tropotei Florin
5) Barabas Peter

(2) Comisia II – Comisia pentru activități social-culturale, culte, drepturile omului, minorități, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
1) Cioba Cătălin-Zaharie
2) Moldovan Ioan
3) Crișan Ioan-Zaharie

(3) Comisia III – Comisia juridică și de disciplină, ordine publică, protecția mediului și turism
1) Salcă Ilie
2) Oprea Crăciun
3) Borda Dorin

Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei locale de ordina publica

Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local al comunei Beica