0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

Localizare: Comuna este situată în partea de nord a judeţului Mureş, fiind străbătută de drumul judeţean Reghin – Sovata, în apropiere de municipiul Reghin. Distanţele faţă de principalele oraşe ale judeţului sunt: municipiul Tg.Mureş 40 km, municipiul Reghin 7 km.

Relief: dealuri şi văi, comuna fiind traversată de Pârâul Beica şi Pârâul Chiheru.

Suprafaţă: Comuna Beica de Jos se întinde pe o suprafaţă de 4.569 ha teren, astfel: 154 ha în intravilanul comunei şi 4.417 ha în extravilanul acesteia.

Vecinătăţi: Comuna se învecinează cu municipiul Reghin şi cu comunele: Petelea, Gurghiu, Chiheru de Jos, Hodoşa şi Gorneşti.