0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

Activităţi culturale: În comuna Beica de Jos, se organizează anual, de Sfântul Ilie, manifestarea “Fii Satului”.