0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro
Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură, creşterea animalelor (bovine, ovine, caprine), creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului.