0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 2.243 locuitori. Structura etnică: români – 1.422 locuitori, maghiari – 270 locuitori, rromi – 551 locuitori.