0265-719700      0265-719612
  beica@cjmures.ro
În comuna Beica de Jos funcţionează un număr de 6 şcoli generale şi 6 grădiniţe cu program normal.